การขนส่งในประเทศไทย

 

การคมนาคมในประเทศไทยนั้นวุ่นวายและหลากหลายมาก มอเตอร์ไซค์และจักรยานเป็นโหมดหลักของการขนส่งในพื้นที่ชนบทและมักใช้ในระยะทางสั้น ๆ ในขณะที่การขนส่งด้วยรถบัสมีอิทธิพลเหนือกรุงเทพและในระยะทางไกล

สถานีราชปรารภ

airport rail link
เป็นรูปแบบการขนส่งที่ไปได้ไกลที่สุดและรวดเร็วที่สุด แต่มีต้นทุนต่อหน่วยแพงที่สุด
และการขนส่งทางถนนเป็นส่วนขนส่งเชื่อมต่อจากต้นทางสู่เส้นทางหลักกับนำส่งจากเส้นทางหลักสู่ปลายทาง ส่วนด้านการขนส่งทางอากาศ เป็นส่วนสนับสนุนการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็ว
รถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง (บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ)
โครงการระบบการคมนาคมเพื่อรับมือกับการเปิดสมาคมอาเซียนที่กำลังจะมาขึ้นได้แก่
ในสภาวะการณ์ของโลกปัจจุบันยุทธศาสตร์การขนส่งของประเทศไทย มีเป้าหมายกำหนดให้การขนส่งทางน้ำและทางราง เป็นเส้นทางขนส่งหลักในการขนส่งระยะยาว
โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ผลดีต่อระบบโลจิสติกส์ไทย
จำเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคจำนวนมหาศาลเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศทั้งระบบ
การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เปิดบริการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรก

ของประเทศโดยแบ่งเป็นหลายสาย ได้แก่ >>>

1.พัฒนาท่าเรือไทยให้เป็นประตูไปสู่ภูมิภาคโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม (บางขุนนนท์-มีนบุรี)

ข้อดีการขนส่งทางน้ำ

ขบวนรถด่วนพิเศษ ขบวนรถด่วน ขบวนรถเร็ว

ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง

ขบวนรถท้องถิ่น ขบวนรถรวม บวนรถนำเที่ยว

ขบวนรถสินค้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม

เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม

มีภาระหน้าที่ในการจัดให้มีและให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ในกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ

อีกทั้งต้องอาศัยระบบขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อให้สินค้าไปถึงลูกค้าที่ปลายทางตามพื้นที่ต่าง ๆ

การขนส่งทางอากาศ
Air Transport
Pipeline
Transportation
สถานีทับช้าง
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ประเทศไทย
ขบวนรถไฟไทย

Introduction

สถานีหัวหมาก
จัดบริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร รวม 108 เส้นทาง มีจำนวนรถประจำทาง ทั้งสิ้น 3,509 คัน
การขนส่งทางน้ำ

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

2. พัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า โดยตั้งฮับประจำภาค เพื่อประสานระบบขนส่งให้สมบรูณ์ โดยมีโครงการที่จะพัฒนาย่านคอนเทนเนอร์ในภูมิภาคไปยังปลายทาง
การขนส่งทางท่อ เริ่มมาตั้งแต่ 900 ปีก่อนคริสตกาล
โดยชาวจีนใช้กระบอกไม้ไผ่ในการขนส่งแก๊สธรรมชาติ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้ท่อส่งธรรมชาติที่ทำจากไม้ใน พ.ศ.2364 ประมาณ 189 ปีที่ผ่านมา
เสียค้าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่อนข้างสูง เพราะมีอัตราค่าขนส่งสินค้าสูงกว่าอัตราค่าขนส่งประเภทอื่น ๆ การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง ทางสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่ดูแลกิจการด้านรถไฟของประเทศไทย
มีทางรถไฟอยู่ภายใต้ขอบเขต
ดำเนินการทั้งหมด
4,070 กิโลเมตร
ประเทศไทยเริ่มมีการก่อสร้างระบบขนส่งทางท่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เพื่อมีการใช้ท่อส่งแก๊สธรรมชาติ โดยบริษัท ปตท. จำกัดหรือการปิโตเลียม
รถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับ-ส่ง ผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษ ที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าใน
ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง
ความเร็วของตัวรถ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3. พัฒนาวิธีการขนส่งไปสู่ระบบรางทางน้ำ และทางท่อ เพื่อให้การขนส่งมีปริมาณมากขึ้น แต่สามารถลดต้นทุนการขนส่ง และประหยัดพลังงาน
รถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย
การขนส่งในประเทศไทย

Transport of Thailand

อาคารสถานีทั้งหมด 8 สถานี
รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ปากเกร็ด-มีนบุรี) อยู่ระหว่างการเตรียมประมูลโครงการ
สถานีสุวรรณภูมิ
การขนส่งทางรถไฟ
Rail Transport

สถานีรามคำแหง
การขนส่งทางท่อเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่มีลักษณะพิเศษ โดยมากแล้วการขนส่งทางท่อมักใช้สำหรับการขนส่งน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

1.ใช้ระยะเวลายาวนาน
2.ต้องให้มีปริมาณมากเพียงพอ
ไม่มีความคุ้มค่าหากต้องขนส่งทีละน้อย
3.ต้องมีการขนถ่ายซ้ำ
โดยทั่วไปเรือไม่สามารถเข้าถึงจุดรับส่งสินค้าได้
4.ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าซ้ำ
4 ยุทธศาสตร์หลัก
การเตรียมความพร้อม
ทางด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
ข้อเสียการขนส่งทางน้ำ

design by Dóri Sirály for Prezi
การขนส่งทางน้ำ
Sea Transport
การขนส่งทางถนน
Road Transport
รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษ
ดำเนินการโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี (BTSC) และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือ เคที (KT) เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542เปิดบริการตั้งแต่เวลา 6.00 - 24.00 น.
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (รัชดาภิเษก/ลาดพร้าว-สำโรง) อยู่ในระหว่างการเตรียมประมูลโครงการ
มีสถานีทั้งหมด
34 สถานี
เชื่อมต่อทั้งสองสายที่
สถานีสยาม และ
รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 36.92 กม.
เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์โดยอาศัยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่
ประเทศลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทั้ง
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่เอื้ออำนวยทำให้สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นได้ไม่ยากนัก
ถือได้ว่าเป็นการขนส่งที่สะดวกที่สุดในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากการเดินทางทางบกค่อนข้างลำบาก เพราะต้องเดินไปตามป่า เขา เส้นทางลาดชัน การเดินทางทางน้ำจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแผ่นดิน ขุนนาง หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป ก็เดินทางทางน้ำ และในส่วนการค้าขายในอดีตที่อาศัยเส้นทางน้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทั้งทางราชการและราษฏรอาศัยแม่น้ำลำคลองเป็นทางส