ภูมิอากาศของประเทศไทย

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยสามารถอธิบายได้ว่าเป็นภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มันเป็นลักษณะของอิทธิพลมรสุมที่แข็งแกร่งมีจำนวนมากของดวงอาทิตย์, ปริมาณน้ำฝนที่สูงและความชื้นสูงที่ทำให้บางครั้งมันรู้สึกไม่สบายใจค่อนข้าง
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีอยู่ในช่วง 22 ° C ถึง 27 ° C ตลอดทั้งปี ประเทศไทยมีสองฤดูกาลที่แตกต่างกันฤดูฝนในฤดูหนาวและฤดูฝนในฤดูร้อน
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศคลิกที่นี่

แผนที่ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CLIMATE CHANGE VULNERABILITY MAPPING)